Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Medicinsk Laser LLT Klinik

Elektromagnetisk behandling

kan reducera Dina besvär

samt öka Din livskvalité!

Man kan behandla bl a:

Värk, kramper, svullnad,

tunga ben, oro/kryp i benen,

bensår, mm.

Under konsultationen bestäms om :  

 1. Mätning av blodtrycket i armen
 2. Mätning av blodtrycket i benen
     (​AB – Index - sk. ankeltryck)
 3. En elektromagnetisk behandling

Så fungerar behandlingen

ELMS-1 behandling kombinerar lågfrekventa (600-800 Hz) elektromagnetiska vågor och elektriska impulser på ett sätt som tidigare inte är använt i​nom någon annan medicinsk behandling. Den pulserande magnetiska fälten från apparaten påverkar blodcirkulationen.

Metoden uppfanns av den danske fysikern Henning Rosengart och är nu patenterad i Europa och USA.


Efter genomförda behandlingar kan det bland annat påvisas:

                                                    1. Bättre puls i benen (förbättring av ankel-                                                                                                      arm tryck-index)

                                                   2. Ökad blodcirkulation

                                                   3. Ökad tillförsel av syre till muskulaturen


Vetenskaplig forskning från Universitetet i Birmingham och Cumbermere Barracks, Windsor bekräftar effekten på bland annat läkning av bensår, mjukdelsskador och förbättring av cirkulationen hos diabetiker. I dokumentationen från institutionerna framgår det att ELMS-1 behandling gett ”significant effect” och ”very significant effect”.

De goda forskningsresultaten har lett till forskning i större omfattning vid Universitetet i Birmingham under ledning av professor dr. med. F. D. R. Hobbs.

Tidigare har överläkare E. C. Hansen i Köpenhamn visat mycket god effekt på fönster-tittarsjuka och bensår. Resultaten är publicerade i ”European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation