Medicinsk Laser LLT Klinik

Elektromagnetisk behandling

kan reducera Dina besvär

samt öka Din livskvalité!

Man kan behandla bl a:

Värk, kramper, svullnad,

tunga ben, oro/kryp i benen,

bensår, mm.

Under konsultationen bestäms om :  

 1. Mätning av blodtrycket i armen
 2. Mätning av blodtrycket i benen
     (​AB – Index - sk. ankeltryck)
 3. En elektromagnetisk behandling

Så fungerar behandlingen

ELMS-1 behandling kombinerar lågfrekventa (600-800 Hz) elektromagnetiska vågor och elektriska impulser på ett sätt som tidigare inte är använt i​nom någon annan medicinsk behandling. Den pulserande magnetiska fälten från apparaten påverkar blodcirkulationen.

Metoden uppfanns av den danske fysikern Henning Rosengart och är nu patenterad i Europa och USA.


Efter genomförda behandlingar kan det bland annat påvisas:

                                                    1. Bättre puls i benen (förbättring av ankel-                                                                                                      arm tryck-index)

                                                   2. Ökad blodcirkulation

                                                   3. Ökad tillförsel av syre till muskulaturen


Vetenskaplig forskning från Universitetet i Birmingham och Cumbermere Barracks, Windsor bekräftar effekten på bland annat läkning av bensår, mjukdelsskador och förbättring av cirkulationen hos diabetiker. I dokumentationen från institutionerna framgår det att ELMS-1 behandling gett ”significant effect” och ”very significant effect”.

De goda forskningsresultaten har lett till forskning i större omfattning vid Universitetet i Birmingham under ledning av professor dr. med. F. D. R. Hobbs.

Tidigare har överläkare E. C. Hansen i Köpenhamn visat mycket god effekt på fönster-tittarsjuka och bensår. Resultaten är publicerade i ”European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation